Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Tjenester

Tekstboks: Se Humanagements artikler på nett for å lese mer om hvilke fagområder og hvordan vi tenker og jobber

Kurs og foredrag

Humanagement holder først og fremst bedriftsinterne kurs. Disse blir tilpasset din organisasjon og medarbeidernes behov og forutsetninger. Vi kan gjøre slike tilpasninger fordi vi har utviklet de fleste av våre kurs selv. Les mer om Humanagements tilpassede kurs.

Mange av våre konsulenter er erfarne foredragsholdere. Flere underviser også på universiteter og høyskoler.

Humanagements kurs er basert på læring via erfaring, refleksjon og forståelse. I noen av våre kurs er aksjonslæring og refleksjonslæring og kombinasjoner av disse (ARL) brukt.

Les mer om Humanagements pedagogiske prinsipper.

Eksempler på kurs vi holder

· Etikk i arbeidslivet

· Etikk for ledere

· Lederskapsfilosofi

· Filosofiske samtaler om lederskap

· Lederskap

· Kommunikasjon

· Kreativ prosessledelse

· Medarbeidersamtaler

Prosessledelse

Humanagements konsulenter er spesialister på forskjellige typer prosesser. Vi bruker ofte prosesser når vi arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner. Mange av våre kurs er også basert på prosesslæring.

Humanagement kan bidra med prosessledere til oppdragsgivers egne prosesser. Vi leder også prosesser der det inngår deltakere fra kunder, leverandører eller utenforstående fagfolk.

Eksempel på forskjellige typer prosesser vi kan bidra til:
- Idédugnader
- Problemløsning
- Kreative prosesser
- Visjonsprosesser
- Strategiprosesser
- Etisk utvikling
- Verdiprosesser
- Møteledelse
- Reflekterende prosesser
- Arbeidsprosesser
- Erfaringslæring

Les mer om Humanagements prosessledelse

Konsulentbistand

Mange av Humanagements konsulenter har  bred erfaring som rådgivere og ledere.

Humanagement kan bidra med rådgivning og coaching for ledere på alle nivåer.

Vi bistår med:

Humanagements organisasjonsutvikling

Humanagements lederutvikling

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no