Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Humanagements tilpassede kurs

Bedriftsinterne kurs

Humanagement holder først og fremst bedriftsinterne kurs tilpasset bedriften og dens medarbeidere. Vi har selv utviklet alle våre kurs og kan derfor også tilpasse dem. Dette gjør at Humanagements kurs kan skreddersys etter behovene og forutsetningene til bedriften og deltakerne.

For de mer prosesspregede kurs skjer det også en løpende tilpasning under kursets gang.

Tilpasning av kurs

For å tilpasse kursene gjør vi følgende:

1. Samtale med oppdragsgiver
Dette gjør vi alltid. Avhengig av behovene kan det være en eller flere samtaler.

2. Forundersøkelser
Avhengig av kursets omfang og karakter og de konkrete behov, kan det være behov for flere opplysninger enn det samtaler kan gi. Enkelte former for forundersøkelser kan også øke aktualiteten og motivasjonen.I mer omfattende prosjekter for organisasjonsutvikling kan det inngå omfattende undersøkelser og analyser. I noen tilfeller inngår slike forundersøkelser og kurs i en større sammenheng.

3. Tilpasning
Ut fra dette forarbeidet og analysene som følger dette, tilpasser Humanagement så kurset. Dette gjøres ofte i samarbeid med representanter for oppdragsgiver.

Eksempler på tilpasninger:

Kurs i verdiledelse og etikk
Her pleier vi å ha en liten spørreundersøkelse i forkant av kurset for å klargjøre hvordan etikken i organisasjonen er, hvilke etiske brudd som forekommer, hvordan utviklingen har vært de seinere år og deltakernes forslag til tiltak.

Kurs i kreativitet og problemløsning
Her klargjør vi først hva slags typer problemer, utfordringer og oppgaver oppdragsgiveren og dennes ansatte møter. Vi klargjør også de eksisterende arbeidsformer og deres hensiktsmessighet.
Tilsvarende gjør vi for kurs i arbeidsmetoder og prosjektarbeid.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no