Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Humanagements pedagogiske prinsipper

Tekstboks: Vår erfaring er at prosesslæring gir:
Bedre læring.
Høyere engasjement.
Større dyktighet til å lære av egne og andres erfaringer.

Humanagements opplæring baserer seg på følgende prinsipper:

Lær ved å gjøre
Vi tror at de typer ferdigheter Humangement bidrar til, læres best ved å gjøre dem. Våre kurs inneholder derfor praktisk trening. Prosesslæring står sentralt i dette. Vi bruker ofte prosesser tilsvarende de som brukes i dagliglivet.

På-jobben-læring
Læring i arbeidslivet (og livet ellers) skjer først og fremst via læring av erfaring. Humangements bistår derfor også i prosesser på arbeidsplassen for å trene inn gode varianter av disse og for å bidra til bedre læring av de erfaringene som gjøres.

Aksjonslæring
Vi bruker aksjonslæring og prinsippene fra aksjonslæring både i våre kurs og i på-jobben-læring. Ofte kombinert med refleksjonslæring (ARL).

Refleksjon
Refleksjon står sentralt både i kursene og på-jobben-læringen. Refleksjonen består av å tenke gjennom og diskutere det en har erfart. Dette kan også knyttes opp mot andre erfaringer, bedriftens visjoner og strategi og annet som kan være aktuelt.
Humangement leder refleksjonsprosessene og kan også bidra til refleksjonene med kommentarer og råd.

Forelesninger og foredrag
Det finnes også kunnskaper der det er nødvendig med formidling av andres kunnskaper og erfaringer via forelesninger. På Humangements kurs er korte forelesninger ofte brukt som innledninger for å forklare praktiske øvelser. Eller til å trekke ut erfaringer fra disse.

Den enkelte selv den viktigste lærer
På de fleste av Humangements kurs er deltakerne selv sine viktigste lærere. De må selv gjøre sine erfaringer og lære av disse. De bringer også med seg mange tidligere erfaringer som Humangements prosesser lærer dem å reflektere over.
De andre deltakerne har også sine erfaringer, kunnskaper, tanker og følelser. Disse kan også være viktige kilder for andres læring. Den nest viktigste lærer på kursene er derfor de andre deltakerne.
Først på tredje plass kommer Humangements  konsulenter. Våre bidrag er å legge forholdene til rette, lede gjennom et velkomponert kurs, lede prosessene, bidra til å trekke lærdom ut av disse og
forelese nytt stoff.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no