Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Om oss

Tekstboks: Historikk
Humanagement er en formalisering av et samarbeid tilbake til 1981. Humanagement er heleid av Stiftelsen Skandinavia Humanagement.
Humanagement har en virtuell organisasjonsform og består av et nettverk av personer og bedrifter. Humanagement har ingen fast ansatte.
Våre oppdrag utføres ofte via organisasjonene i Humanagementnettverket

Vår filosofi og verdigrunnlag

Humanagement er en lederskapsfilosofi bestående av et menneskesyn og verdier som våre metoder og løsninger bygger på. Vi baserer vår virksomhet på felles grunnleggende verdier, blant annet uttrykt i FNs menneskerettighetserklæring. Våre hovedverdier er vår kulturs tradisjonelle verdier: frihet, likhet, medmenneskelighet og demokrati.

Våre spesialområder

Med over 25 års erfaring anser vi oss for å være ledende i Norge innen våre spesialområder.

Vi er spesialister i prosessledelse og prosessbasert utvikling. Vi er også spesialister på problemløsende kreative prosesser og kombinerte strategiske og kreative prosesser. Vi har også spesialkompetanse innenfor lederskapsfilosofi og lederskapsetikk. Vi har utviklet kommunikasjonsverktøy basert på bilder som er unike også i internasjonal sammenheng.

Våre viktigste fagområder er:

· Kreativitet

· Strategi

· Kommunikasjon

· Lederetikk

· Endringsledelse

· Næringslivsetikk

· Visjoner

· Lederskap

· Lederskapsfilosofi

· Prosessledelse

Humanagement nettverket

Humangement er et nettverk av konsulenter og bedrifter som arbeider med utvikling av mennesker og organisasjoner. Vi er en gruppe mennesker med svært forskjellig bakgrunn, yrkesmessig og utdanningsmessig. Vår fellesnevner er høy faglig profesjonalitet og et felles verdigrunnlag.

Les mer om personer og virksomheter i Humanagement nettverket

 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 102, 0905 Oslo

Besøksadresse: Ammerudgrenda 197, Oslo

Telefon: 22 16 07 69

Fax: 22 16 48 37

E-post: post@humanagement.no

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no