Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Lederskap

Mål og hensikt

Formålet med kurset er å:

· Gi deg en forståelse av hva ledelse er og hvordan du leder i praksis.

· Vise hvordan du kan samkjøre medarbeiderne med visjoner, verdier, mål og felles "spilleregler".

· Gi deg en bedre forståelse av samspillet mellom mennesker.

· Gi deg framgangsmåter for å utvikle deg selv som leder.

 

Ledelse er en prosess
En vanlig definisjon av ledelse er å oppnå resultater via andre. En annen er å motivere og kontrollere andres aktiviteter til felles innsats for å nå organisasjonens mål. Lederens oppgave er derfor å få til prosesser som gjør at medarbeiderne løser oppgavene på en god måte.

Alle utøver lederskap
Ledelsesprosessen er en samling av alle de prosesser som samspillet mellom mennesker består av. Alle som påvirker andre til innsats for organisasjonens mål, utøver lederskap.
Kurset er derfor nyttig for alle som ønsker å øke sin kompetanse som leder. Du kan allerede sitte i en lederstilling, du vil forberede deg til det, eller du vil lære mer om hvordan du påvirker andre og deres innsats.

Ledelse krever kunnskaper og ferdigheter
For å kunne lede på en god måte, trenger du kunnskaper og ferdigheter. Ledelse er så omfattende og sammensatt at det vanskelig kan beskrives ved hjelp av enkle teorier. Det viktigste kan du ikke lære på et kurs eller av bøker, men via dine egne og andres erfaringer. Men et kurs kan lære deg noe, bl.a. hvordan du går fram for å lære av dine egne erfaringer, og framfor alt, av dine medarbeidere.

Innhold

Kursets temaer er integrert i hverandre. Mange av temaene tas opp i forskjellige deler av kurset . F.eks. vil du trene på møteledelse, kommunikasjon og samarbeid gjennom hele kurset.

· Ledelse: Hva - hvordan og hvorfor

· Lederskapets krav

· Møteledelse

· Fra mål til handling

· Samarbeid

· Kommunikasjon

· Kreativitet

· Strategi

· Etikk

· Endringsledelse

· Human Resource Management

· Beslutninger

 

Etter behov kan vi legge inn andre temaer. Vi tilknytter oss spesialkompetanse hvor vi selv ikke har denne.

Teori, gruppeoppgaver og egenrefleksjon
Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset.

Kursdeltakeres vurdering

Tidligere deltakeres uttalelser

- Nå som jeg kjenner til teorien og forskningen som ligger bak kan jeg snakke om ledelse med en dypere innsikt.

- Jeg har fått bekreftet at det å behandle mennesker i organisasjonen er en av de viktigste oppgaver til en leder. Det må man like, være villig til å lære av og utvikle videre - ellers så blir det umulig å lykkes i rollen

- Det står klart at hvordan man leder handler vel så mye om kultur og holdninger som hvordan man organiserer en bedrift. Den røde tråden... Verdiene og holdningene må synes gjennom alt man gjør. Da særlig som leder og ansvaret for andres utvikling.

- Jeg er blitt bedre til å lytte. Mer åpen for andres meninger. Mer nysgjerrig på andres meninger. Fokuserer mer på å gi tilbakemeldinger og på å diskutere forventninger.

- Jeg er svært fornøyd med dette kurset!!! Det har overgått alle mine forventninger, og Bodil og Leif Runar er utrolig flotte mennesker som formidler et budskap som jeg anser som svært viktig, både i samfunnet og på en arbeidsplass. Jeg vil faktisk påstå at BI gjennom Leif Runar og Bodil har endret mitt liv. Det har for meg vært en vekkelse, og jeg vil aldri glemme de to som ga meg så mye!!

- Kunnskapsrike JA, men flotte mennesker som byr på seg selv. De har gitt meg selvtillit og lært meg om livet både på og utenfor arbeidsplassen.

- Leif-Runar er et leksikon av kunnskap, det bobler over. Bodil har profilert verdigrunnlag.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no