Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Etikk for ledere

Mål og hensikt

· Gi deg en forståelse av hva verdiledelse er og hvordan du verdileder i praksis.

· Bidra til at du kan bruke etikk som virkemiddel i ledelse, samarbeid, beslutninger, organisasjonsutvikling, visjonsutvikling, strategi, valg av mål og gjennomføring av planer.

· Vise hvordan du kan samkjøre medarbeiderne med visjoner og verdier.

· Gi deg en bedre forståelse av hva etikk er og hvordan den virker inn på deg og ditt arbeid som leder.

· Gi deg framgangsmåter for å utvikle din egen lederetikk tilpasset deg selv og din arbeidssituasjon.

· Beskrive hvordan etikken kan ha innflytelse på organisasjonen internt og i forhold til andre.

 

 

Verdiledelse er å lede med verdier
Verdiledelse betyr at bedriften styres ved hjelp av verdier. Verdiledelse er å skape et rikere kulturfellesskap mellom bedriftens ansatte, mellom bedriften og dens leverandører og kunder, og mellom bedriften og samfunnet.

Effektivitet, trivsel og lønnsomhet
Verdiledelse basert på en god etikk fører til:
- Høyere motivasjon
- Høyere effektivitet
- Mindre sykdom
- Bedre lønnsomhet
- Bedre trivsel
- Bedre samarbeid
- Felles mål og verdier

Etikken er lederskapets innerste kjerne
Seminarets hovedbudskap er at etikken er en organisasjons grunnmur, reisverk og sosiale bindemiddel. Etikken er derfor lederskapets innerste kjerne.

Innhold

Kurset tar opp følgende temaer:
- Etikk - moral - normer
- Lederetikk som profesjonsetikk
- Organisasjonen som del av et system
- Etikkens nødvendighet
- Verdigrunnlag som hjelpemiddel
- Organisasjonsetikken
- Etikkens grunnlag
- Etiske valg
- Etiske retningslinjer for ledere
- Min personlige lederetikk
- Etikk og strategi
- Verdiledelse

Teori, gruppeoppgaver og egenrefleksjon
Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset.

Kursdeltakeres vurdering

Tidligere deltakeres uttalelser

- Veldig bra opplegg.

- Mange nye impulser og vinklinger.

- Åpnet øynene for helt fundamentale forutsetninger/nødvendigheter for å lykkes på sikt.

- Går dypt inn i emnet.

- Kurset var meget bra (topp).

- Lærerikt.

- Ærlig kurs.

- Fokus på hvor viktig verdinormer er.

- Fin oppdeling mellom forelesning og oppgaver.

- Mulighet for hver enkelt til å bidra.

- Bra innhold.

- Meget dyktige kursledere. Klar framstilling.

- Dyktige kursledere formidlet kunnskapene og nye tanker på en lettfattelig måte.

- Dette er sannsynligvis det viktigste kurset du kan gå på.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no