Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Medarbeidersamtaler

Mål og hensikt

Medarbeidersamtaler er ikke noe mystisk eller eksotisk, men ganske enkelt en samtale mellom to som arbeider sammen. Vanligvis en medarbeider og hans/hennes leder. Vi snakker sammen i en medarbeidersamtale på samme måte som ellers. For å få best mulig utbytte av medarbeidersamtalene, må vi tilpasse dem til organisasjonen og de menneskene som deltar i samtalene. Medarbeidersamtalene må inngå som en integrert del av det som ellers skjer i organisasjonen.

For bedriftsinterne kurs er kursets innhold tilpasset den type medarbeidersamtaler som brukes og hvordan disse inngår i det øvrige som foregår i bedriften.

Humanagement kan også hjelpe til å finne ut hva slags medarbeidersamtaler som passer i Deres organisasjon.

Mål

· Forstå hva medarbeidersamtaler er

· Kunne planlegge, gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler

· Kunne bruke medarbeidersamtaler til å utvikle medarbeidere, forholdet mellom medarbeidere og til bedriftens beste

 

Innhold

Kurset bruker følgende undervisningsmetoder:

· Forelesninger som gir den nødvendige teorien og en del praktiske råd og tips.

· Individuelle arbeidsoppgaver, blant annet forberedelse til en medarbeidersamtale.

· Praktisk øving i form av forkortede medarbeidersamtaler.

· Gruppesamtaler og diskusjoner ut fra det som gjennomgås i forelesningene, erfaringene fra det individuelle arbeidet og øvingssamtalene m.m.

· Spørsmål, meningsutvekslinger og diskusjoner i plenum.

 

Kursdokumentasjon
Kurset er basert på boka Medarbeidersamtaler av Leif-Runar Forsth. Boka er utviklet fra våre tidligere kurs.

Kursdeltakeres vurdering

Tidligere deltakeres uttalelser:

- Klar og grei gjennomgang for hva medarbeidersamtaler er og hvordan disse bør gjennomføres

- Opplegg og presentasjon var bra

- Rollespill-opplegget var godt og nyttig

- Mange gode tips

- Fint med aktiv deltagelse

- Systematisk gjennomgang

- God systematikk som gir en god innføring i de sentrale problemstillinger og formål i fbm. medarbeidersamtaler

- Realistisk ambisjonsnivå mht. hva som kan oppnås gjennom medarbeidersamtaler

- Meget godt gjennomført

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no