Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Kreativ prosessledelse

Mål og hensikt

Mål med kurset er å utvikle din og andres kreativitet

Dette kurset vil gjøre deg dyktigere til å:

· Identifisere, forstå og løse problemer og muligheter.

· Finne, velge og utvikle ideer og løsninger.

· Utvikle din egen og andres kreativitet.

· Tenke mer allsidig og fleksibelt.

· Stimulere hjernen mer og hemme den mindre.

· Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker.

 

Kreativiteten kan økes
Kreativiteten er en grunnleggende menneskelig egenskap som er knyttet til mange andre sider i mennesket. Forskeren Torrance har gjennomgått 308 rapporter om forsøk på å øke kreativiteten hos skoleelever og studenter. Undersøkelsen viste at forsøk på å øke kreativiteten lyktes i ca. 70% av tilfellene. Hvor vellykkede forsøkene var, var avhengig av hva slags undervisningsopplegg som ble fulgt og hva slags kreative metoder som ble brukt. Suksessprosenten varierte fra 42% til 92%. De beste resultatene ga metoden CPS - Creative Problem Solving. Denne er hovedmodellen på kurset.

Endringskompetanse gir trygghet
Verden er, mer enn noen gang tidligere i historien, preget av endringer. Politiske og økonomiske endringer, en ny teknologisk og industriell revolusjon, en kunnskaps- og informasjonsrevolusjon, øket internasjonalisering og en stadig større konkurranse vil til sammen gi endringer vi ikke kan overskue.
I en slik situasjon er det absolutt nødvendig med endringskompetanse. Kreativitet er en viktig del av dette. Kreativitet er nettopp ferdigheter i å tenke nytt, se problemer og muligheter og finne ideer og løsninger.
Det viktigste du kan gjøre for å øke kreativiteten, er å gjøre mindre av det som hemmer. Det nest viktigste er å gjøre
mer av det som stimulerer utviklingen av kreativiteten. Neste skritt er å bruke kreative metoder og teknikker. Dette er spesielle framgangsmåter som brukes for å få fram og/eller for å utvikle kreativiteten.

Innhold

Kurset tar for seg emner som:

- Den kreative tankeprosess
- Kreative metoder og teknikker som CPS (Creative Problem Solving), hjernestorm (brainstorming), gallerimetoden, idebank, kreativ dialog og flipovermetoden.
- Hva som fremmer og hemmer kreativitet
- Bruk av tankestimulerende teknikker
- Problemanalyse
- Ideskaping
- Få løsningene akseptert
- Fra ide til gjennomføring
- Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet.

 

Teori, gruppeoppgaver og egenrefleksjon
Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset. Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon
Boka "Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning" av Leif-Runar Forsth

Kursdeltakeres vurdering

Tidligere deltakeres uttalelser

- Totalt sett - meget bra og interessant.

- Foreleseren var dyktig til å sette metodene inn i en større bedriftsøkonomisk sammenheng.

- Mange praktiske øvelser som illustrerte metodene godt.

- Fikk inn nye tenkemåter.

- Kurset tok oss med aktivt hele veien.

- En ny måte å jobbe på som var utrolig interessant og lærerik.

- Både innhold og form var bra.

- Formen/presentasjonen var bra. Enkelt og lettfattelig.

- Det beste kurset jeg har deltatt på!

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no