Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Kommunikasjon

Mål og hensikt

Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne bedre i stand til å:

· Forstå egne og andres reaksjonsmønstre og samspillet mellom mennesker

· Kommunisere fakta og følelser

· Samarbeide med andre mennesker

· Lytte til andre - hva de sier og hva de mener

· Gi og motta tilbakemeldinger - ros og kritikk

· Påvirke kommunikasjonen i en gruppe

Innhold

Vi tar opp emner som:

· Lytte til andre

· Tale til andre

· Observasjoner

· Vurdering av andre og deres budskap

· Egnes og andres reaksjoner

· Gjensvar og tilbakemeldinger

· Gi og ta imot ros

· Gi og ta imot kritikk - Selvvurdering

· Selvpåvirkning

· Hvordan omgås vi med andre

· Viktig i god kommunikasjon

· Dobbeltkommunikasjon

· Kroppsspråk

 

Kurset består i hovedsak av øvelser, oppgaveløsning og diskusjon i grupper med eksempler fra det daglige liv og arbeidsplassen. Deltakerne gjør bruk av egne og de andres erfaringer. Korte foredrag uttdyper temaene og virker som innspill til oppgavene.

Kursdeltakeres vurdering

- Kurset er anbefalelsesverdig for alle

- Grundig gjennomtenkt/gjennomarbeidet

- Temaene gikk til kjernen i oss selv

- Veldig viktige emner

- Meget godt

- Spennende - en utfordring

- Fordelaktig med små grupper, skaper nærhet til de andre deltakerne

- Jeg føler at jeg tør være meg selv

- Stort utbytte. Blitt mer bevisstgjort på mange områder som gjelder forholdet til mennesker

- Bruker det jeg har lært hver eneste dag hjemme og ute

- Tror at utbyttet på lengre sikt blir enda bedre

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no