Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kurset Filosofiske samtaler om lederskap

Mål og hensikt

Bedre forståelse og innsikt i livets grunnleggende spørsmål gir bedre lederskap

Hensikten med dette kurset er å:

· Gi deg en bedre forståelse av de grunnleggende spørsmål som ligger til grunn for hvordan vi oppfatter vårt liv og spesielt den del vi kaller lederskap.

· Bidra til at du fungerer bedre som leder, med deg selv og i ditt forhold til andre.

· Bidra til å gi refleksjoner og innsikt i livets grunnleggende spørsmål, noe som er nødvendig for å være en god leder. Det er kanskje også nødvendig for å være et godt medmenneske.

 

For ledere og andre
Kurset kan være nyttig for alle som ønsker å utvikle sin innsikt og forståelse av de grunnleggende spørsmål som styrer vårt liv.

Arbeidets og lederskapets  mening
Gjennom vårt lederskap, det formelle og det uformelle, har vi ansvar for andre mennesker. Arbeidet er en viktig del av vårt og andres liv. Det er derfor viktig for vårt lederskap å ha en forståelse av hva arbeidet egentlig er og hva arbeidets mening er.

Livets mening
For å få en forståelse av slike spørsmål, må vi spørre oss:

· Hva er viktig i livet? Hvordan oppnår vi dette?

· Hva er livets mening? Eller finnes det en mening med livet? Hvordan finner vi og virkeliggjør vi i så fall denne?

· Hva er lykke? Hvordan kan vi bli lykkelige? Og hvordan kan alle mennesker bli lykkelige?

· Hva er kjærlighet, vennskap, håp og tro? Hvordan virker det inn på vårt liv?

· Finnes det en Gud eller noe guddommelig? I så fall hva er Gud? Kan vi erkjenne han/hun/det?

· Hva er sannhet? Hvordan erkjenner vi sannhet? Finnes det en absolutt sannhet?

 

Kurset gir ikke fasitsvar
På slike spørsmål finnes det ikke svar som kursledere kan servere deg. Det kurset gir, er en mulighet til å ta deg bedre tid enn det du ofte gjør i hverdagen, til å tenke gjennom slike spørsmål og snakke med andre om dem. Det kan kanskje gi deg noen svar som bringer deg videre. Eller noen nye spørsmål.

Undervisningsformen

Gå, se, reflekter og samtal
Vi går og opplever naturen i taushet eller mens vi samtaler med andre. Vi samles på bestemte tidspunkt til samtaler i grupper. Kurset er basert på egenrefleksjon og samtaler. Du trenger ikke åpne deg mer enn det du ønsker. Vil du dele dine tanker, er det fint. Vil du bare sitte og lytte til det andre sier, er det også fint. Det viktigste er at du åpner opp for dine egne refleksjoner, tanker og følelser.

Skapende dialoger
Vi bruker forskjellige dialog- og refleksjonsmetoder som passer godt for denne typen spørsmål. Du vil lære å bruke slike dialogmetoder også i andre sammenhenger.

Fjellnaturen gir en god ramme for kursets temaer
Dette kurset holder vi på et naturskjønt sted, gjerne i fjellet eller ved sjøen. Den direkte kontakten med og opplevelse av naturen, spesielt storslåtte fjellandskap, gir en god ramme for de spørsmål kurset tar opp.

Du er din viktigste lærer på kurset
Du kan lære mye ved å lytte til dine egne erfaringer, tanker og følelser. Kurset gir deg bedre tid enn det du ofte har i det daglige, til å reflektere over de spørsmål som kurset tar opp.

De andre kursdeltakerne er også viktige lærere
Alle mennesker er helt unike og har sine egne opplevelser og erfaringer som har gitt dem deres egne tanker og følelser og deres egen forståelse og innsikt. Disse kan være like dine egne. Eller forskjellige. Begge deler kan være nyttig og lærerikt å høre om.

Kurslederne bidrar også
Kursledernes hovedoppgave er å lede oss gjennom samtaler og egenrefleksjon omkring kursets temaer. De vil delta, på linje med de øvrige deltakere, ved å dele sine erfaringer, tanker og følelser. Men de vil ikke forelese teori eller propagandere livssyn. Kurslederne fungerer mer som ordstyrere og prosessledere enn som vanlige lærere.

Kursdeltakeres vurdering

Tidligere deltakeres uttalelser:

- Fokus på viktige temaer. Dere har evnen til å skape et åpent og trygt miljø som gjør at deltakerne blir frie til å åpne seg.

- Tema som skaper ettertanke. Bekreftelse på det som har vært rettesnor for meg. Spørsmål som det sjelden eller aldri blir stilt.

- Jeg har turt å stille spørsmål og følt jeg har fått noe svar. Åpenhet og fellesskapet har vært utrolig bra. Jeg vet at jeg vokser på dette og tror jeg blir en bedre leder.

- Belyste temaene uten å komme med endelige svar. Dere virker proffe!

- Det kan ikke gjøres bedre enn dere har gjort dette.

 

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no