Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Kunder

Dette kjennetegner våre kunder

· Våre kunder ser på sine ansatte som et mål i seg selv og ikke bare som et middel til å skape verdier.

· Våre kunder mener at arbeidet skal oppleves som meningsfullt og stimulerende

· Våre kunder tror at mennesker som får ansvar også blir mer delaktige og engasjerte

· Våre kunder stiller store faglige krav til oss

· Våre kunder tar kontakt med oss når de har alvorlige problemer

· Våre kunder tar kontakt med oss når virksomheten går bra men de ønsker å bli enda bedre

· Våre kunder er opptatt av at vår kunnskap, våre metoder og verktøy er basert på praktisk erfaring og moderne vitenskapsbasert kunnskap (”state of art”).

· Våre kunder krever full fortrolighet og konfidensialitet av oss.

Våre referanser

Vi har gjennom årene hatt mange tusen mennesker fra over 50 nasjonaliteter på kurs.

Vi har erfaring fra følgende områder:

· Bedrifter i Norge og andre land

· Kommuner og kommunale virksomheter

· Statlige virksomheter

· Departementer

· Utdanningsinstitusjoner

· Frivillige organisasjoner

· Medlemsorganisasjoner

· Fagforeninger

 

Mange av våre kunder ønsker full konfidensialitet, og vi oppgir ikke navn på noen av våre kunder på vår hjemmeside. Eventuelt referanse til tidligere kunder må derfor gjøres etter nærmere avtale.

Innledende fase nye kunder

En viktig del av den innledende fasen er samtaler med ledere og andre nøkkelpersoner. Dette for å:

1. Identifisere behov og muligheter.

2. Gi oppdragsgiver et inntrykk av Humanagement og hva vi kan bidra med.

3. Klargjøre om oppdragsgiver og Humanagement passer sammen for de aktuelle oppgaver.

4. Få en første avklaring av hva som kan og bør gjøres, inkludert mulige omfang og ressurskrav.

5. Få ideer til det videre arbeid.

 

Vår hjemmeside gir deg et inntrykk av hva Humanagement er og hva vi kan bidra med.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no