Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Humanagement nettverket

Erfarne konsulentteam

Vi setter sammen konsulentteam etter oppgavenes art og kundenes behov.

Flere av våre konsulenter har arbeidet sammen i mer enn 25 år.

Vi har lagt stor vekt på å ha mennesker med svært forskjellige bakgrunn i utdannelse og erfaring.

Vi har medarbeidere med utdannelse fra fag som psykologi, sosiologi, pedagogikk, filosofi, teologi, etikk, økonomi, matematikk, statistikk, fysikk, teknologi, ledelse (management), strategi, prosjektledelse, markedsføring og salg og HRM.

Utdanningsnivået spenner fra grunnskole til dr.gradsnivå.

Vi har erfaring fra arbeid på alle nivåer i organisasjoner.

Flere av våre medarbeidere har ledererfaring fra næringsliv, offentlige organisasjoner, frivillige organisasjoner og fagforeninger.

Humanagements ledelse

Den faglige og administrative ledelse i Humanagement er

· Bodil Nordvik

· Leif-Runar Forsth

· Rolf Dackheden

· Terje Kato Stangeland

Samarbeidende bedrifter

Humanagement faste samarbeidspartnere er:

· IPO AS

· Aquarius Forlag AS

· Dackheden Management Consulting AB

· Internminnet AB

 

I tillegg har vi et samarbeid med et titalls konsulenter.

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no