Humanagement as      

Vår kompetanse og erfaring - din suksess!

Høyt kvalifiserte kurs og konsulenttjenester

Tekstboks: Artikler på hjemmesiden
Se Humanagements artikler på nett for å lese mer om hvilke fagområder og hvordan vi tenker og jobber. 
Tekstboks: Aktuelle bøker fra Aquarius Forlag

Verdibasert

Humangement utgjør et nettverk av enkeltmennesker og organisasjoner som samarbeider på et felles verdigrunnlag uttrykt ved: Demokrati, Frihet, Likhet og Medmenneskelighet. Vi tror at disse verdiene er viktige for utviklingen av mennesker, organisasjoner og hele samfunnet.

Vi tror at det er nødvendig å utvikle menneskelig og organisatorisk storhet for å utvikle økonomisk storhet.

Humanagement er ledet av en gruppe erfarne konsulenter og ledere.

 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 102, 0905 Oslo

Besøksadresse: Ammerudgrenda 197, Oslo

Telefon: 22 16 07 69

Fax: 22 16 48 37

E-post: post@humanagement.no

 

Vi tilbyr følgende tjenester

For kunder som deler våre viktigste verdier tilbyr vi:

· Kurs

· Foredrag

· Konsulentbistand

· Rådgivning

· Lederutvikling

· Organisasjonsutvikling

· Prosessledelse

Våre spesialområder

Med over 25 års erfaring anser vi oss for å være ledende i Norge innen våre spesialområder.

Vi er spesialister i prosessledelse og prosessbasert utvikling. Vi er også spesialister på problemløsende kreative prosesser og kombinerte strategiske og kreative prosesser. Vi har også spesialkompetanse innenfor lederskapsfilosofi og lederskapsetikk. Vi har utviklet kommunikasjonsverktøy basert på bilder som er unike også i internasjonal sammenheng.

Våre viktigste fagområder er:

· Kreativitet

· Strategi

· Kommunikasjon

· Lederetikk

· Endringsledelse

· Næringslivsetikk

· Visjoner

· Lederskap

· Lederskapsfilosofi

· Prosessledelse

 

 

 

Copyright © 2008 Humanagement as

E-post:  post@humanagement.no

Fotografiene på hjemmesiden er hentet fra
http://office.microsoft.com